PRODUCT 振盪機

分液漏斗振盪器 台製
收藏商品

 

貨號 型號 分液漏斗支數 振幅 振幅數 寬*高*深 重量
SK-20271 FS-6

100ml *4

250ml *4

500ml*4

1L *3

分液漏斗夾任選4支

40mm 0-300rpm 50*56*51cm 60kg
SK-20276 FS-12

100ml *8

250ml *8

500ml*8

1L *6

分液漏斗夾任選8支

40mm 0-300rpm 60*56*51cm 65kg
SK-20277 FS-2000

2L *4

40mm 0-300rpm 50*56*51cm 68kg

 

貨號 型號 單價(未稅) 數量選擇
SK-20271 FS-6 詢價
SK-20276 FS-12 詢價
SK-20277 FS-2000 詢價