PRODUCT 攪拌棒及配件

TF真空攪拌頭 COWIE
合TF攪拌棒
廠牌:COWIE
  • 優良抗化性
  • 甩動與低振動
  • 最大速率:連續運作 500rpm

                         間歇運作800rpm

  • 真空度:可達真空度5mm Hg和壓力3~5psi
收藏商品
貨號 規格 孔徑 單價(未稅) 數量選擇
005-104-7 24/40 8mm $9500
005-105-7 24/40 10mm $9500
005-11203 29/42 8mm $9600
005-106-7 29/42 10mm $9600
005-106-1-7 34/45 10mm 詢價
005-112-7 45/50 16mm 詢價
5-08-RP 攪拌頭配件 8mm $700
5-10-RP 攪拌頭配件 10mm $700
OL-02-08 TF培令 8mm $250
OL-02-10 TF培令 10mm $260
5.18.BS 承軸密封peek $1000