PRODUCT 洗滌瓶.收集器

氣體洗滌瓶 附氣泡頭

 

 

  • 8mm小嘴可改成#7或GL14(另外計價)

可參考第二張圖的通氣管

收藏商品
貨號 規格 磨砂 單價(未稅) 數量選擇
A-259-01 125ml 29/32 $1480
A-259-02 250ml 29/32 $1800
A-259-03 500ml 29/32 $1950
A-259-04 1000ml 29/32 $3900