PRODUCT 洗滌瓶.收集器

氣體洗滌瓶 血清瓶式 附氣泡頭
瓶子採用血清瓶加工

 

 

  • 8mm小嘴可改成#7或GL14(另外計價)

可參考第二張圖的通氣管

收藏商品
貨號 規格 磨砂 單價(未稅) 數量選擇
A-260-010 125ml 29/32 $1400
A-260-01 250ml 29/32 $1720
A-260-02 500ml 29/32 $1880
A-260-03 1000ml 29/32 $2050
A-260-04 2000ml 29/32 $2800
A-260-05 5000ml 29/32 $4870