PRODUCT HAMITON注射針筒

大容量氣密針
廠牌:Hamilton
收藏商品
貨號 型號 針頭 規格 針號x長度 備註 單價(未稅) 數量選擇
F-1107-48 1001LTN 尖頭 1ml 22*51mm 詢價
F-1107-52 1002LTN 尖頭 2.5ml 22*51mm 詢價
F-1107-56 1005LTN 尖頭 5ml 22*51mm 詢價
F-1107-60 1010LTN 尖頭 10ml 22*51mm 詢價
F-1107-B48 1001LTN 平頭 1ml 22*51mm 詢價
F-1107-B52 1002LTN 平頭 2.5ml 22*51mm 詢價
F-1107-B56 1005LTN 平頭 5ml 22*51mm 詢價
F-1107-B60 1010LTN 平頭 10ml 22*51mm 詢價
F-1107-51 1001RN 尖頭 1ml 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-55 1002RN 尖頭 2.5ml 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-59 1005RN 尖頭 5ml 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-63 1010RN 尖頭 10ml 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-49 1001LT 磨砂平頭 1ml 不附針 詢價
F-1107-53 1002LT 磨砂平頭 2.5ml 不附針 詢價
F-1107-57 1005LT 磨砂平頭 5ml 不附針 詢價
F-1107-61 1010LT 磨砂平頭 10ml 不附針 詢價
F-1107-50 1001TLL 魯爾接頭 1ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-54 1002TLL 魯爾接頭 2.5ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-58 1005TLL 魯爾接頭 5ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-62 1010TLL 魯爾接頭 10ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-64 1025TLL 魯爾接頭 25ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-65 1050TLL 魯爾接頭 50ml 不附針 儀器用 詢價
F-1107-66 1100TLL 魯爾接頭 100ml 不附針 儀器用 詢價