PRODUCT 三角瓶.過濾瓶

厚壁過濾瓶 Glassco
廠牌:Glassco

 

 

 

  • 採用玻璃管製造,無氣泡且均勻透徹。

 

收藏商品
貨號 規格 底外徑x高度 刻度範圍 刻度 矽膠塞 單價(未稅) 數量選擇
074.402.03 125ml 70*114mm 50~125ml 25ml #9 $420
074.402.04 250ml 85*158mm 50~200ml 25ml #10 $505
074.402.05 500ml 160*190mm 100~500ml 50ml #13 $685
074.402.06 1000ml 136*233mm 300~1L 50ml #14 $995
074.402.07 2000ml 190*284mm 600~2L 100ml #16 $1700
074.402.09 4000ml 205*358mm 1L~4L 250ml #22 $3680