PRODUCT 過濾膜

CA醋酸纖維過濾膜 台製
廠牌:台製

 

  • 非常親水,具有非常低的蛋白吸附能力,適用於水溶液和醇溶液
  • 可耐受180攝氏度高溫,所以適用於熱氣體,可以用各種方法進行消毒,還可以保持膜的完整性
  • 熱穩定性及物理強度高
收藏商品
貨號 規格 孔徑 包裝 單價(未稅) 數量選擇
H-1347-H01 13mm 0.22um 100張/盒
H-1347-H02 25mm 0.22um 100張/盒
H-1347-H03 47mm 0.22um 200張/盒
H-1347-H04 90mm 0.22um 100張/盒
H-1347-H05 13mm 0.45um 100張/盒
H-1347-H06 25mm 0.45um 100張/盒
H-1347-H07 47mm 0.45um 200張/盒
H-1347-H08 90mm 0.45um 100張/盒