PRODUCT 洗滌瓶.收集器

氣體洗滌瓶 血清瓶式
瓶子採用血清瓶加工

 

 

  • 8mm小嘴可改成#7或GL14(另外計價)

可參考第二張圖的通氣管

收藏商品
貨號 規格 磨砂 單價(未稅) 數量選擇
A-260-B010 125ml 29/32 $1000
A-260-B01 250ml 29/32 $1200
A-260-B02 500ml 29/32 $1300
A-260-B03 1000ml 29/32 $1450
A-260-B04 2000ml 29/32 $2200
A-260-B05 5000ml 29/32 $3800