PRODUCT 攪拌子及配件

PTFE鰭型攪拌子 COWIE
廠牌:COWIE

 

  • PTFE材質
  • 耐化學性,耐溫-200~250°C
  • 單鰭適用於管狀容器
  • 雙鰭與單鰭相似,效果比單鰭更好
收藏商品
貨號 樣式 外徑x高度 單價(未稅) 數量選擇
C-891-01 單鰭 10*8mm $105
C-891-02 單鰭 14*12mm $130
C-891-03 單鰭 17*13mm $133
C-891-04 單鰭 25*15mm $195
C-891-05 單鰭 40*17mm $430
C-891-06 單鰭 60*17mm $720
C-877-01 雙鰭 10*8mm $105
C-877-02 雙鰭 14*10mm $120
C-877-03 雙鰭 17*13mm $136
C-877-04 雙鰭 22*15mm $185
C-877-05 雙鰭 30*12mm $195
C-877-06 雙鰭 35*12mm $290
C-877-07 雙鰭 40*14mm $360
C-877-08 雙鰭 60*15mm $672